دسته‌بندی نشده

انتصاب سرپرست کمیته فوتوالي استان آذربايجان شرقي

09/03/2017 در 08:04 توسط

با پیشنهاد رئیس هیات انجمن‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی و طی حکمی از سوی “مسعود خسروی”، رئیس انجمن فوتوالی کشور، سرپرست کمیتۀ فوتوالی این استان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، بر این اساس “رسول شاکری”، به عنوان سرپرست کمیتۀ فوتوالی استان آذربایجان شرقی منصوب و معرفی شد.

متن نامه انتصاب بدین شرح است:

جناب آقاي رسول شاکري
احتراما پيرو پيشنهاد رئيس محترم هيات انجمنهاي ورزشي استان جنابعالي را به عنوان رئيس کميته فوتوالي استان آذربايجان شرقي منصوب مينمايم
استعداديابي ، آموزش و برگزاري منظم مسابقات استان مهم و مورد تاکيد است.
از درگاه ايزد منان موفقيت و سرافرازي بيش از پيش براي شما مسئلت دارم.
مسعود خسروي
سرپرست انجمن فوتوالي جمهوري اسلامي ايران

Comments are closed.