دسته‌بندی نشده

انتصاب سرپرست کمیته فوتوالي استان لرستان

09/03/2017 در 08:26 توسط

با پیشنهاد رئیس هیات انجمن‌های ورزشی استان لرستان و طی حکمی از سوی “مسعود خسروی”، رئیس انجمن فوتوالی کشور، سرپرست کمیتۀ فوتوالی این استان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، بر این اساس “مهدي فريوران”، به عنوان سرپرست کمیتۀ فوتوالی استان لرستان منصوب و معرفی شد.

متن نامه انتصاب بدین شرح است:

جناب آقاي مهدي فريوران

احتراما پيرو پيشنهاد رئيس محترم هيات انجمنهاي ورزشي استان  به شماره 294/324/542 مورخ 95/12/7 جنابعالي را به عنوان رئيس کميته فوتوالي استان لرستان منصوب مينمايم .استعداديابي ، آموزش و برگزاري منظم مسابقات استان مهم و مورد تاکيد است.
از درگاه ايزد منان موفقيت و سرافرازي بيش از پيش براي شما مسئلت دارم.
مسعود خسروي
سرپرست انجمن فوتوالي جمهوري اسلامي ايران

Comments are closed.