دسته‌بندی نشده

انتصاب سرپرست کمیته فوتوالی استان تهران

09/03/2017 در 09:00 توسط

با پیشنهاد رئیس هیات انجمن‌های ورزشی استان تهران و طی حکمی از سوی “مسعود خسروی”، رئیس انجمن فوتوالی کشور، سرپرست کمیتۀ فوتوالی این استان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، بر این اساس “علي ابوالقاسم پور”، به عنوان سرپرست کمیتۀ فوتوالی استان تهران منصوب و معرفی شد.

متن نامه انتصاب بدین شرح است:

جناب آقاي علی ابوالقاسم پور
احتراما پيرو پيشنهاد رئيس محترم هيات انجمنهاي ورزشي استان  به شماره 206/102/29/823 مورخ 95/12/9 جنابعالی را به عنوان رئيس کميته فوتوالی استان تهران منصوب مينمايم
استعداديابی ، آموزش و برگزاری منظم مسابقات استان مهم و مورد تاکيد است.
از درگاه ايزد منان موفقيت و سرافرازی بيش از پيش براي شما آرزومندم.
مسعود خسروي
سرپرست انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ايران

Comments are closed.