سرپرست نایب رئیس فوتوالی منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      25 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، سرپرست نایب رئیس انجمن فوتوالی منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، سرکار خانم سوزان دولت آبادی به سمت سرپرست نایب رئیس فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین…… بیشتر »

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در استان مازندران

       دسته‌بندی نشده      25 جولای, 2017

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در استان مازندران به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران، طی برگزاری جلسه رئیس انجمن فوتوالی با آقای سلیم بهرامی،رئیس هیات انجمنهای ورزشی استان مازندران،مسابقات قهرمانی کشور در رشته فوتوالی، به زودی به میزبانی…… بیشتر »

مرتضی جواهریان به مدیرت روابط عمومی انجمن فوتوالی منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      23 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مدیر روابط عمومی انجمن فوتوالی منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای مرتضی جواهریان به سمت مدیر روابط عمومی انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین شرح…… بیشتر »

سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      23 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی ، آقای وحید بهرامی به سمت سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین شرح است: جناب…… بیشتر »

مسئول مسابقات انجمن فوتوالی منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      23 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مسئول مسابقات انجمن فوتوالی منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای محمد تطهیری به سمت مسئول مسابقات انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین شرح است: جناب…… بیشتر »

هومن گودرزی به عضویت کمیته فنی فوتوالی منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      23 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مسئول کمیته فنی انجمن فوتوالی منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای هومن گودرزی به عضویت کمیته فنی فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین شرح است: جناب…… بیشتر »

مسئول کمیته داوران انجمن فوتوالی منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      23 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مسئول کمیته داوران انجمن فوتوالی منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای علی اکبر نوری به سمت مسئول کمیته داوران فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین شرح…… بیشتر »

مسئول کمیته آموزش انجمن فوتوالی منصوب شد

       دسته‌بندی نشده      23 جولای, 2017

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مسئول کمیته آموزش انجمن فوتوالی منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای محمد حسین یوسفی به سمت مسئول کمیته آموزش فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. متن نامه انتصاب بدین شرح…… بیشتر »

  • Ad 125
  • Ad 125
  • Ad 125
  • Ad 125