انتصاب سرپرست کمیته فوتوالی استان تهران

       دسته‌بندی نشده      9 مارس, 2017

با پیشنهاد رئیس هیات انجمن‌های ورزشی استان تهران و طی حکمی از سوی “مسعود خسروی”، رئیس انجمن فوتوالی کشور، سرپرست کمیتۀ فوتوالی این استان منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، بر این اساس “علي ابوالقاسم پور”، به عنوان…… بیشتر »

انتصاب سرپرست کمیته فوتوالي استان لرستان

       دسته‌بندی نشده      9 مارس, 2017

با پیشنهاد رئیس هیات انجمن‌های ورزشی استان لرستان و طی حکمی از سوی “مسعود خسروی”، رئیس انجمن فوتوالی کشور، سرپرست کمیتۀ فوتوالی این استان منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، بر این اساس “مهدي فريوران”، به عنوان سرپرست…… بیشتر »

انتصاب سرپرست کمیته فوتوالي استان آذربايجان شرقي

       دسته‌بندی نشده      9 مارس, 2017

با پیشنهاد رئیس هیات انجمن‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی و طی حکمی از سوی “مسعود خسروی”، رئیس انجمن فوتوالی کشور، سرپرست کمیتۀ فوتوالی این استان منصوب شد به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، بر این اساس “رسول شاکری”، به عنوان…… بیشتر »

  • Ad 125
  • Ad 125
  • Ad 125
  • Ad 125