دسته‌بندی نشده

مسئول کمیته آموزش انجمن فوتوالی منصوب شد

23/07/2017 در 15:46 توسط

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مسئول کمیته آموزش انجمن فوتوالی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای محمد حسین یوسفی به سمت مسئول کمیته آموزش فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
متن نامه انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای محمد حسین یوسفی
باعنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند و گرانقدر شما در عرصه ورزش و آگاهی و آشنایی جنابعالی در زمینه آموزش که میتواند به رشد این رشته ورزشی در جهت پیشرفت و ارتقاء سطح علمی این انجمن و آشنایی به علم روز دنیا، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مسئول کمیته آموزش فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب مینمایم.
امید آن است که با راهنمایی های جنابعالی شاهد آن باشیم که این رشته جذاب و مهیج در میان جوانان ایرانی رشدی مناسب داشته باشد.
مسعود خسروی

رئیس انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران

Comments are closed.