دسته‌بندی نشده

مسئول مسابقات انجمن فوتوالی منصوب شد

23/07/2017 در 16:11 توسط

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، مسئول مسابقات انجمن فوتوالی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، آقای محمد تطهیری به سمت مسئول مسابقات انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
متن نامه انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای محمد تطهیری
باعنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند و گرانقدر شما در عرصه ورزش کشور و آگاهی و آشنایی جنابعالی در زمینه ورزش که میتواند به رشد این رشته ورزشی در جهت پیشرفت و ارتقاء سطح علمی این انجمن و آشنایی به علم روز دنیا، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مسئول مسابقات انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب مینمایم.
امید آن است که با راهنمایی های جنابعالی شاهد آن باشیم که این رشته جذاب و مهیج در میان جوانان ایرانی رشدی مناسب داشته باشد.
مسعود خسروی

رئیس انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران

Comments are closed.