دسته‌بندی نشده

سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب شد

23/07/2017 در 16:20 توسط

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب شد
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی ، آقای وحید بهرامی به سمت سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب شد.
متن نامه انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای وحید بهرامی
باعنایت به نامه هیئت انجمنهای ورزشی استان مازندران،بدین وسیله جنابعالی را به عنوان سرپرست کمیته فوتوالی استان مازندران منصوب مینمایم.
امید آن است که با حظور جنابعالی شاهد رشد و تعالی این رشته در استان باشیم  برای شما آرزوی موفقیت دارم.
مسعود خسروی

رئیس انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران

Comments are closed.