دسته‌بندی نشده

سرپرست نایب رئیس فوتوالی منصوب شد

25/07/2017 در 13:35 توسط

به حکم رئیس انجمن فوتوالی کشور ، سرپرست نایب رئیس انجمن فوتوالی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، سرکار خانم سوزان دولت آبادی به سمت سرپرست نایب رئیس فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
متن نامه انتصاب بدین شرح است:
سرکار خانم سوزان دولت آبادی
باعنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند و گرانقدر شما در عرصه ورزش و آگاهی و آشنایی سرکار عالی در زمینه ورزش بانوان که میتواند به رشد ارشته مهیج فوتوالی  در میان بانوان ایران اسلامی منجر شود، به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست نایب رئیس انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران منصوب مینمایم.
امید آن است که با تلاش و پیگیری های مجدانه شما شاهد حضور قدرتمند بانوان ایران اسلامی در عرصه بین المللی باشیم. برایتان آرزوی توفیق روز افزون دارم.
مسعود خسروی
رئیس انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران

Comments are closed.