0

اخبار / دسته‌بندی نشده

برگزاري مجمع عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي

24/01/2017 در 11:44 توسط

برگزاري مجمع عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي با حضور رئيس فدراسيون اعضاي هيات رئيسه و روساي انجمنها و هيئتهاي انجمنهاي ورزشي برگزار شد

پاسخ دهید